BACK TO SCHOOL (1) แนะนำของเล่นเสริมความรู้วิชาต่าง ๆ ก่อนเปิดเทอม

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับช่วงเวลาแห่งการเปิดภาคเรียนใหม่

ที่เด็ก ๆ จะได้กลับไปโรงเรียนอีกครั้ง

แม้ในชั้นเรียนของเด็กเล็กส่วนใหญ่

จะเน้นกิจกรรมและการเล่น มากกว่าการเรียนเนื้อหาวิชาการหนัก ๆ

แต่ถ้าพ่อ แม่และผู้ปกครอง

มีของเล่นที่สามารถเตรียมฝึกให้น้อง ๆ มีทักษะต่าง ๆ

เพื่อสำหรับต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตก็จะดีไม่น้อย

มีเผื่อไว้สำหรับให้น้อง ๆ ได้เล่นหลังจากเลิกเรียน

วันนี้ ทาง Learning For Kidz จะมาแนะนำของเล่นเสริมพัฒนาการ

ที่สามารถเสริมสร้างทักษะวิชาต่าง ๆ ให้น้อง ๆ ได้มีความรู้พื้นฐานได้

ของเล่นเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์

          เรื่องของตัวเลขและการคิดคำนวณ หากเราฝึกให้น้อง ๆ รู้จักและรักในตัวเลข จำนวน และการคิดคำนวณ เขาก็จะมีทักษะในด้านนี้เป็นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ต้องการในยุคทุกสมัย หากเขาได้สนุกกับของเล่นที่เกี่ยวกับการคำนวณ จะทำให้เรารักในตัวเลข และไม่รู้สึกอึดอัด ยาก เมื่อได้เจอกับวิชาการคำนวณ

          ตัวอย่างของเล่นเสริมทักษะคณิตศาสตร์ (เรียงตามลำดับซ้ายไปขวา บนลงล่าง)

 
สามารถดูของเล่นชิ้นอื่น ๆ ในของเล่นหมวดตัวเลขและการคำนวณ

ของเล่นเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ

          เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญ ที่ถ้ามีติดตัวไว้ ย่อมได้เปรียบ เพราะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ทั่วโลก สำหรับเด็กเล็ก การให้เขาเริ่มต้นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตัวอักษร A-Z ฝึกเรียนรู้คำศัพท์ง่าย ๆ จับคู่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กได้ถูก ซึ่งมีของเล่นหลายชิ้นที่สอนให้น้อง ๆ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างตามข้างล่างนี้เลยครับ (เรียงตามลำดับซ้ายไปขวา บนลงล่าง)

สามารถดูของเล่นชิ้นอื่น ๆ ในของเล่นหมวดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

ของเล่นเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร์

          วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญสำหรับโลกยุคใหม่ หากน้อง ๆ ชอบกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ จะทำให้เขาเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ เฉลียวฉลาด รู้จักการสังเกต คิดวิเคราะห์ ของเล่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น (เรียงตามลำดับซ้ายไปขวา บนลงล่าง)

สามารถดูของเล่นชิ้นอื่น ๆ ในของเล่นหมวดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์

คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับ ถ้าของเล่นที่น้อง ๆ ได้เล่น

จะสร้างความสนุกเพลินเพลิน ควบคู่การได้ฝึกทักษะความรู้ได้ด้วย

 
ในบทความหน้า ทางเราจะพาไปรู้จักของเล่นที่ฝึกทักษะวิชาอื่น ๆ อีก

ห้ามพลาดเลยนะครับ