วิธีการสั่งซื้อ

เลือกสินค้าที่คุณต้องการ
โดยคลิกปุ่มสั่งซื้อ / หยิบลงตะกร้า

Choose the product you want.
by clicking the Order / Add to Cart button

เมื่อเลือกสินค้าครบแล้ว
ให้คลิกปุ่มสั่งซื้อสินค้าใน ตะกร้าสินค้า

When the product selection is complete.
Click the button to place an order
in the shopping cart.

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
จากนั้นคลิกปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ

Complete details
Then click the Confirm Order button.

ชำระค่าสินค้าและบริการ
สามารถดู วิธีการชำระเงินได้ที่นี่

Pay for goods and services
You can see payment methods here.

แจ้งการชำระเงิน
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แจ้งชำระเงิน

payment notification
through the website, payment notification

เมื่อทางร้านตรวจสอบรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
จะจัดส่งสินค้าให้คุณทันที

when the shop checks The payment has been completed. will deliver the goods to you immediately