ทำความรู้จัก Kanoodle Extreme

เกมฝึกสมอง แก้ปริศนากว่า 303 ปริศนาในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์อย่าง Spatial Reasoning (การให้เหตุผลเชิงปริภูมิ) และ Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์) ช่วยทำให้ความคิดเฉียบคมมากขึ้น

สำหรับพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ที่ลูกยังเล็กสามารถนำมาเล่นเป็นกิจกรรมครอบครัวไปพร้อมกับลูก ๆ เพียงแค่เฝ้ามองและคอยช่วยเหลือในเวลาที่เขาต้องการหรือจะพาเขาเล่นไปพร้อมกันก็ได้ นอกจากจะได้รับความสนุกแล้วยังได้ฝึกกระบวนการคิดอีกด้วย มาถึงตรงนี้แล้ว เราไปทำความรู้จักกับ Kanoodle Extreme กันเถอะ 

หัวข้อ

Kanoodle Extreme คืออะไร?🔎

เกมพัฒนาสมอง ที่เราจะต้องนำชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ซึ่งมีรูปทรงแตกต่างกันและใช้ชิ้นส่วนไม่เหมือนกันในแต่ละด่าน ไปเติมเต็มช่องกระดานที่ว่างอยู่ให้พอดี โดยที่เมื่อเราลงมือนำชิ้นส่วนทีละชิ้นเติมลงไปในแต่ละช่อง ช่วงแรกนั้นดูจะเป็นอะไรที่ง่ายเพราะแต่ละชิ้นส่วนเข้ากันได้ดีเหลือเกิน แต่เมื่อเราเติมชิ้นส่วนเข้าไปเรื่อย ๆ บางครั้งอาจพบว่าชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นนี้ไม่สามารถเติมช่องว่างให้สมบูรณ์ได้

เมื่อมาถึงตรงนี้เราอาจทำการสลับชิ้นส่วนไปมาเพื่อให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอยู่ในที่ ๆ ถูกต้อง แต่หากสลับไปสลับมา สลับยังไงก็ไม่ลงล็อกเสียที การเริ่มต้นใหม่ก็ดูเป็นอะไรที่ง่ายกว่า(จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง🤣) เพราะเราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดของความผิดพลาดและได้เริ่มต้นใหม่ด้วยมุมมองที่แตกต่างจากเดิม 

Spatial Reasoning และ Critical Thinking คืออะไร 🤔

เป็นหัวข้อที่หากรู้ก็จะทำให้การเล่น Kanoodle มีความหมายและสนุกมากขึ้น เพราะการรู้สิ่งที่เราจะได้รับทำให้เราอยากที่จะทำสิ่งนั้นมากขึ้น สบายใจได้ที่จะข้ามหัวข้อนี้และไปยังหัวข้อถัดไป เปิดกล่อง Kanoodle Extreme🎁

Spatial Reasoning (การให้เหตุผลเชิงปริภูมิ) คือ ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ขนาด รูปร่าง รูปทรง ระยะห่าง ตำแหน่ง ระยะทาง และความสัมพันธ์ของรูปและสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการนึกภาพหรือการใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต (ที่มา:513676711209510.PDF (chula.ac.th))

เราใช้ทักษะนี้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว เช่น เวลาที่เราจะจอดรถ ก่อนจอดเราก็จะทำการดูขนาดที่จอดกับรถ ระยะห่างของรถเราและรถข้างเคียง ในขณะที่ถอยรถเราก็ต้องกะตำแหน่งและระยะห่างตลอดเวลาจนกว่าจะจบกระบวนการจอดรถ 

และสำหรับเด็ก ๆ การมีทักษะการให้เหตุผลเชิงปริภูมิจะช่วยให้พวกเขาสามารถจัดเรียงสิ่งของ จำแนกรูปทรงต่าง ๆ ออกจากกันได้ เวลาที่เขาปั่นจักรยานหรือวิ่งก็ช่วยทำให้กะระยะในการหยุดได้ดีขึ้น ทำให้ชนสิ่งกีดขวางน้อยลง บาดเจ็บน้อยลงนั่นเอง และนอกจากนั้นจะทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของพวกเขาดีมากขึ้นอีกด้วย

Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์) คือ ความตั้งใจหรือความพยายามคิด ที่อาศัยเหตุผลและข้อสนับสนุน โดยทิ้งความเชื่อเดิม อคติและประสบการณ์ไป ในการคิดและการตัดสินใจ เพื่อที่ความคิดและการตัดสินใจนั้นจะมีความถูกต้องและดีขึ้น

องค์ประกอบของ Critical Thinking

 1. การทำความเข้าใจ (Understanding)
 2. การวิเคราะห์ (Analysis)
 3. การอนุมาน (Inference)

Kanoodle ช่วยส่งเสริมทักษะทั้งสองได้อย่างไร

Kanoodle มีชิ้นส่วนที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตหลากหลายรูปแบบ และมีกระดานเก็บชิ้นส่วนเหล่านั้นซึ่งก็เป็นรูปทรงเรขาคณิตเหมือนกัน ทำให้ในขณะที่เล่นจะได้ใช้และพัฒนาทักษะ Spatial Reasoning ในการรับรู้รูปทรงของแต่ละชิ้นส่วนและวิเคราะห์ว่าแต่ละชิ้นส่วนเข้ากันได้กับพื้นที่ ๆ เหลือหรือไม่

ในขณะที่ไขปริศนา Kanoodle ในแต่ละด่าน เราจะได้ใช้องค์ประกอบทั้ง 3 อย่างของ Critical Thinking โดยเราจะต้องทำความเข้าใจ (Understanding) ชิ้นส่วนแต่ละชิ้น จากนั้นทำการวิเคราะห์ (Analysis) ว่าแต่ละชิ้นส่วนเข้ากันได้กับกระดานหรือไม่ ผ่านการอนุมาน (Inference) 

เปิดกล่อง Kanoodle Extreme🎁

หลังจากที่เราได้รู้จัก kanoodle ไปแล้ว ตอนนี้เรามาดูกันเถอะว่าภายในกล่องมีอะไรบ้าง✨

เมื่อเปิดออกมาแล้วจะพบว่าชิ้นส่วนถูกเรียงไว้อย่างสวยงาม พื้นที่ภายในกล่องจะมีไว้สำหรับเกม 2 มิติและบนฝาครอบจะเห็นช่องว่างรูปสามเหลี่ยม ตรงนั้นจะมีไว้เพื่อแก้ปริศนาพีระมิด 3 มิติ 

ที่ช่องด้านล่างจะมีหนังสือเล่มเล็กเสียบอยู่ ภายในเล่มจะอธิบายวิธีการเล่นและปริศนาต่าง ๆ ที่รอให้เราแก้ไข!! 

วิธีการเล่น📕

วิธีการเล่น Kanoodle Extreme มีอยู่ด้วยกันสองวิธี คือ แบบ 2 มิติ และ  3 มิติ โดยที่แบบแรกจะมีความง่ายกว่าแบบที่สอง การเริ่มต้นจาก 2 มิติ จากนั้นค่อย ๆ แก้ปริศนา ไต่ระดับจากระดับแรก ๆ ก่อนที่จะไปเล่นแบบ 3 มิติ จะทำให้มีความเข้าใจและเล่นได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ไปดูวิธีเล่นกันเถอะ 👇

วิธีการเล่นแบบ 2 มิติ

 1. เปิดไปยังหน้าปริศนาที่ต้องการ
 2. พับครึ่งหนังสือให้เหลือเพียงหน้าปริศนา
 3. เสียบหนังสือกลับเข้าไปที่ช่องด้านล่าง
 4. นำฝาพับมาครอบพอให้มองเห็นชิ้นส่วนห้าชิ้น จากนั้นใช้ชิ้นส่วนที่ปรากฏเติมเต็มช่องว่างให้สมบูรณ์
 5. เมื่อแก้ปริศนาในขั้นตอนที่ 4 เสร็จ ให้เลื่อนฝาครอบออกไปทางซ้ายเพื่อให้เห็นชิ้นส่วนถัดไปและเลื่อนออกไปเรื่อย ๆ จนทำครบทุกชิ้นส่วนที่ปรากฏ

วิธีการเล่นแบบ 3 มิติ

 1. เตรียมฝาครอบด้านบน
 2. เปิดหนังสือไปยังปริศนาแบบ 3 มิติ
 3. เลือกชิ้นส่วนที่ตรงกับในปริศนาขึ้นมาเรียงบนฝาครอบตามลำดับ
 4. ใช้ชิ้นส่วนที่เหลือทำให้เป็นรูปทรง 3 มิติ (พีระมิด)

ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ 🎉 

หลังจากที่ได้พยายามลองผิดลองถูกไปหลายครั้ง ใช้เวลาหลายสิบนาทีหรือบางครั้งอาจเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ ในที่สุดเราก็จะพบว่าเราทำสำเร็จแล้ว(ไชโยยยยยยย) ช่วงเวลาแบบนี้แหละที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการพยายามนั้นมีความหมาย ความพึงพอใจและความภูมิใจในตัวเองจะก่อตัวขึ้น กว่าเราจะมาถึงช่วงเวลานี้ได้ เราต้องผ่านความผิดพลาดและอุปสรรคมาหลายครั้ง และได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับอุปสรรครวมถึงความผิดพลาดเหล่านั้น โดยที่ไม่รู้ตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

สุดท้ายแล้ว อย่าลืมที่จะกล่าวชมลูกของคุณหรือตัวคุณเองที่ทำจนสำเร็จ ขอให้ภูมิใจในตัวเองเข้าไว้และก้าวไปยังด่านต่อไปกันเถอะ✌

Kanoodle Extreme ซื้อที่ไหน?

ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อ Kanoodle Extreme กับทางเว็บไซต์ของเราโดยตรงที่ลิงก์ด้านล่าง หรือ ดูสินค้า kanoodle ทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *