5-7 ปี

Showing 1–9 of 216 results

เด็กอายุ 5-7 ปี

ช่วงอายุ 5 และ 6 ขวบ

เริ่มควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ ไม่ค่อยงอแงหรือโหวกเหวกโวยวาย เนื่องจากเข้าใจอารมณ์ที่หลากหลายของตัวเอง รู้จักที่จะเห็นอกเห็นใจและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น อารมณ์ของตัวเองก็แสดงออกมาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

เข้าใจเรื่องของเวลา มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนเองสนใจได้นานกว่า 10 นาที รู้จักตัวอีกษรแทบทั้งหมด จดจำชื่อและเรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว พูดคุยโต้ตอบเป็นเรื่องราวและชอบเล่าเรื่อง

เป็นวัยที่ชอบให้คนอื่นสนใจและชอบเล่นกับคนอื่นมาก โดยเฉพาะเพื่อนวัยเดียวกัน ใช้ร่างกายของตัวเองในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง กระโดด ปั่นจักรยาน ปีนป่าย ฯลฯ

ช่วงอายุ 7 ขวบ

ร่างกายจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมาก กล้ามเนื้อเริ่มมีมวลมากขึ้น ทำให้ชอบที่จะเล่นซนและใช้กำลังไปกับการขยับร่างกาย สามารถเข้าใจกฎและกติกาได้เป็นอย่างดี ทำให้ทำตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง

อ่านและเขียนได้แล้ว รู้จักเลือกใช้คำในการสื่อสาร เข้าใจเรื่องตลกมากขึ้น เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์และรู้จักที่จะใช้เหตุผลได้เป็นอย่างดี

ในเรื่องของความสัมพันธ์ เขาจะสามารถเข้ากับเพื่อน ๆ ได้ดี รู้จักที่จะเจรจาต่อรอง รู้จักเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและโหยหาความสำเร็จมากขึ้น