8 ปีขึ้นไป

8 ปีขึ้นไป

Showing 1–9 of 66 results

 เด็กอายุ  8 ปีขึ้นไป

มีความสนใจที่จะเรียนรู้และหมกมุ่นไปกับกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ มีเหตุผลและความคิดเป็นของตัวเอง ใช้คำพูดได้อย่างเหมาะสม สามารถดูแลและจัดการกิจวัตรประจำวันของตัวเองได้

เขามีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นครบถ้วน ทำให้เขาพร้อมที่จะเล่นและทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ