นโยบายการเปลี่ยน | คืนสินค้า และการคืนเงิน

บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล มีนโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ซึ่งซื้อมาผ่าน www.learningforkidz.com  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. กรณีขอ เปลี่ยน สินค้า

1.1 ทางบริษัท ฯ มีประกันสินค้า หากสินค้าเกิดชำรุดโดยเกิดจากทางร้านค้า หรือ ระหว่างการจัดส่ง ท่านสามารถแจ้งเข้ามาภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับพัสดุสินค้า เพื่อขอทำการเปลี่ยนสินค้า โดยสามารถติดต่อได้ทาง เบอร์ Call Center 02-588-6040-2 หรือ E-Mail : sales@thaiadapp.com หรือ Line Official Account : @thaiadapp

1.2 สินค้าที่ขอเปลี่ยนต้องเป็นสินค้าตัวเดียวกัน หรือ หากประสงค์จะเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่น ต้องเป็นสินค้าที่ราคาเท่ากับหรือสูงกว่าของเก่า และลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสินค้าชิ้นใหม่ โดยติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทางติดต่อใน ข้อ 1.1

2. กรณีขอ คืนเงิน

2.1 กรณีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถกระทำได้ก่อนที่จะมีการชำระค่าสินค้า

2.2 หากมีการชำระแล้ว หรือ ชำระไม่ครบตามจำนวน จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี แต่สามารถใช้เงินที่ชำระมาแล้วในการซื้อสินค้าอื่นที่มีราคาเท่ากันหรือมากกว่า แล้วชำระส่วนต่างเพิ่มเติมภายหลังได้ โดยติดต่อเข้ามาทางช่องทางใน ข้อ 1.1

2.3 การจัดส่งสินค้า จะจัดส่งสินค้าตามบริการขนส่งที่ลูกค้าเลือกในหน้าสั่งซื้อสินค้า ซึ่งประกอบด้วย ไปรษณีย์ไทย (EMS เท่านั้น), J&T Express, Flash Express, Kerry Express หรือสามารถนัดมารับที่บริษัท  โดยลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-5 วันตามระยะเวลาปกติ และ 2-10 วันในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หากต้องการนัดรับ หรือ ได้รับสินค้าล่าช้า สามารถติดต่อได้ทางช่องทางในข้อ 1.1